Nhà PANEL lắp ghép

TÔN LỢP PANEL

Mô tả sản phẩm
Giá: Liên hệ

Chi tiết liên kết nền móng & sàn

_________________________________________________________________________________

 

Khung kết cấu

_________________________________________________________________________________

 

Kết cấu sàn tầng 2

_________________________________________________________________________________

 

Cầu thang & tay vịn cầu thang

_________________________________________________________________________________

 

CHAT VỚI CHÚNG TÔI