Nhà thi đấu thể thao Mỹ Đình

Nhà thi đấu thể thao Mỹ Đình

Khu Liên hợp Thể Thao Mỹ Đình

Sử dụng tôn Austnam

Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình là một nhà thi đấu dành cho nội dung điền kinh ở Hà NộiViệt Nam. Được xây dựng từ tháng 7 năm 2008 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2009 nhằm phục vụ cho Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2009.

Công trình có diện tích 3,4 ha (mật độ cây xanh chiếm 32%), tổng diện tích xây dựng hơn 17.700m² và diện tích dành cho thi đấu là 5.420m2. Cung Thi đấu Điền kinh trong nhà có quy mô ba tầng: tầng 1 có diện tích 8.999m2, tầng 2: 2.376m2 và tầng 3: 1.047m2. Chi phí xây dựng Cung là hơn 546 tỷ đồng.

CHAT VỚI CHÚNG TÔI